איפה הן שנות נעורי? בבולשוי קרטני! איפה צרותי בלי די? בבולשוי קרטני! איפה אקדחי, אחי? בבולשוי קרטני! איפה אין אותי ודאי? בבולשוי קרטני! הזוכר אתה, אחי, בית זה? רק עליו אני חולם והוזה! ואגיד לך: כל מי שלא בקר שם בבולשוי קרטני כל חיו לשוא הם! כי איפה הן שנות נעורי? בבולשוי קרטני! איפה צרותי בלי די? בבולשוי קרטני! איפה אקדחי, אחי? בבולשוי קרטני! איפה אין אותי ודאי? בבולשוי קרטני! שמו החלף לו כבר מזמן לאחר, השתנה הכל לגמרי בלי הכר, אבל בכל מקום אשר אני הולך תמיד שם בקרטני אעבר לבטח! כי איפה הן שנות נעורי? בבולשוי קרטני! איפה צרותי בלי די? בבולשוי קרטני! איפה אקדחי, אחי? בבולשוי קרטני! איפה אין אותי ודאי? בבולשוי קרטני!
© אלה סוד. תרגום, ?