...
© עדה טשרניחובסקי. תרגום, 2005
© אלברט דוסטן. ביצוע, 2005