...
© אלברט שמידט. תרגום, 2014
© אלברט שמידט. ביצוע, 2014