מה שונה מאתמול העולם לא אחר לילה תם והשחר הפציע השמיים כחולים כתמיד רק חבר לחזור מהקרב לא הצליח לעולם לא יוכרע מי בין שנינו טעה בויכוח נצחי ומרתיח הוא יחסר לי נורא זאת הבנתי עתה כשלשוב מהקרב לא הצליח בחברה הוא שתק וכששרנו זימר בקולו העשן והפיח בלילות היה ער על עתיד מספר ואתמול לחזור לא הצליח זה שריק בלעדיו לא בזאת הצרה שניים היינו על דופן צריח זאת כאילו ברוח כובתה מדורה כשלשוב מהקרב לא הצליח והיום האביב התפרץ בפריחה ההרגל את הדעת הסיח שמע חבר תן סיגריה השיב דממה הוא לשוב מהקרב לא הצליח חללינו ישיבו באש תותחים הנופלים ישמרו על חיינו מתפזר העשן בשמיים כחולים בצמרות אורנים מעלינו במחפורת לשנינו כיסא וראי ואתמול זאת לדעת נוכחתי שנשאר לי הכל אך נדמה זה אני לחזור מהקרב לא הצלחתי
© ?. תרגום, ?
© מיכאל גולדובסקי. ביצוע, 1994
© אקקי גצ'צ'ילדזה. ביצוע, 2014