...
© אלקסנדרה סלגניק. תרגום, 2019
© אלקסנדרה סלגניק. ביצוע, 2019