על קבר אחים אין אף צלבים, ואין אלמנות בוכיות. לשם מביאים רק זרים של פרחים ואש התמיד עליו עוד. כאן פעם הייתה אדמה חרוכה, כעת - מצבות מגרניט. אין כאן אף גורל פרסונלי אחד, גורל של כולם הוא אחיד. ובאש התמיד רואים טנק שנשרף, בקתות רוסיות בוערות, ערים בתוך אש ועשן על רייכסטאג ולב של חייל בלהבות. אכן, אלמנות בדמעות לא רואים - מקום לקשוחים לכאורה. על קבר אחים אין אף פעם צלבים.. האם זו אכן הקלה?
© ?. תרגום, ?