חברי עבר לו לחברון - נסע חברונה, עלה חברונה, לא, אין הוא לוזר אחרון, אחת כמונו, פשוט כמונו. לא נקמה ולא מחווה, הוא לא חזר בשום תשובה פשוט ארז את הדברים וקצת הדרים. יגידו: לא הייתה ברירה, תמיד הייתה לו, הייתה ברירה לו גם לא היה לו כל כך רע בכלל לא רע לו, בכלל לא רע לו. לא הסתבך עם הכספים, גם לא הושפע מכישופים, פשוט ארז את הדברים וקצת הדרים. ועוד יגידו: כך או כך, זה לא כדאי לו, קצרין לא די לו? שם מחבלים, "חמאס" ו"כך" רמזו ודאי לו, אמרו ודאי לו. הוא רק חייך, ענה: "נכון, בדיזנגוף יש ביטחון", - עלה לאוטובוס אחרון ולחברון. אני גם לא משמאלנים, מה שמאלנים לי? מי שמאלנים לי? אבל גדרות אצלי בפנים, הם לא נותנים לי, הם לא נותנים לי, אני אחשוב: "אולי צדק, פשוט נמאס לו, מספיק, נמאס לו, מכל הרפש וברדק עדיף חמאס לו, עדיף חמאס לו! ואשאר לי בחולון לשיר עליו ועל חברון
© ?. תרגום, ?