נשום עמוק, הרם ידיים לצדדים, אחת ושתיים נפש בריאה בגוף בריא ורענן השרירים שמחים לנוע השכרות הלכה לנוח והנה אתה רגוע אך לא שאנן. אתם בדירתכם השניים על ריצפה אחת ושתיים התעמלו כל בוקר. לפחות אל תושפעו מאנשים תתרגלו לחידושים גם אם התרגילים קשים עד אפיסת כוחות. עם עייפת עד מאוד שב עמוד, שב עמוד, על קור החורף תתגבר אז בקלות שום ארקטיקה אנטרקטיקה לשם הפרופילקטיקה רק עשה גימנסטיקה התעמלות להטיל ספק, לא טוב כפיפות ברכיים ללא סוף כך לא תהיו אתם לעד עצבניים אם אתם חשים ברע גם אם המצב נורא ננקז מרה שחורה שנאריך חיים.               בשורות רעות יש, אין דבר רוץ במקום, והכול עבר זו יופי של תרופה לכל דבר שלילי מה טוב שבין האצנים אין ראשונים ואחרונים לרוץ במקום, זהו רצון כללי.
© תמרה אמיתי. תרגום, ?
© יגאל אמיתי. ביצוע, 2013