אם חבר המוכר זה מכבר לפתע ניראה לך זר וקשה להבין מה קרה אם טוב הוא או רע. הסתכן וקחו להר היזהר, אל תהא נמהר כשיהיה שם יובהר לך חיש מיהו, מהו האיש. אם בהר התלונן, קילל, התייאש, ייאש, יילל רק קרב אל קרחון קטן ורטן שהוא כאן אז תדע שהוא לא חבר הרחיקהו ממך מהר כי כמותו, אין כאן משאירים על כמותם אין שרים. אך אם שם, לא בכה, לא קיטר ולמרות שרגז לא ויתר. וכשהחלקת אליי תהום חדל הוא לנשום, אם בחבל אחז באון וניצב על פסגה בגאון אז סמוך על האיש שאיתך כמו... על עצמך
© תמרה אמיתי. תרגום, ?
© יגאל אמיתי. ביצוע, 2013