מה קורה כאן, מה הם שם קוראים? למה המאמן צורח, נעלב? הרי התוצאה היא: שמונה ארבעים! אוף, דרכתי על הקו. את כוס התרעלה אשתה עכשיו במקום ליטול גביע שיראו כי רק כשאני פוסח על הקו אני קופץ כקנגורו.
       
מה קורה שם, מה מתלחשים? ולמה היריב צווח ונלהב? הרי התוצאה היא: שמונה שישים מה? שוב דרכתי על הקו. מה עושים כאן? האשם זה לא אני. זה בגלל הקו הזה אשר עלינו כאן גזרו נגזר עלי לוותר לאמריקני על התואר "קופץ כקנגורו".
       
מה קורה שם, למה מתפרעים האצטדיון כאיש אחד זועק עכשיו התוצאה, מה לא רואים? היא שמונה ותשעים אך שוב, דרכתי על הקו. מה עושים, אמרו כולכם ללא הבדל האמריקני ת’תואר כבר עומד לגזול לו רק את הקו הזה יכולתי לבטל את כל אמריקה, הייתי אז עובר ובגדול.
       
למה צוחקים שם? מה קרה? והפרשן גם מיואש ומאוכזב שמונה וחמש - התוצאה מראה הבנתי. לא דרכתי על הקו.        
       
© תמרה אמיתי. תרגום, ?
© יגאל אמיתי. ביצוע, 2013