טוראי שמריה. כן המפקד. אמור מה קרה, ומה בדיוק היה באפיסת כוחות עמדתי בעמדה עייף עד מוות, גשם עז, חושך נורא היה הוא התקרב, עקבתי בקפידה לקריאה: עצור סיסמה! הוא צחק והתלוצץ יריתי באוויר והוא צעק: "שתתפוצץ!" לרגע קט היססתי, ובלי עוד בירור ירקתי ת’סיגריה והכנסתי בו כדור. דבר טוראי שמריהו ואל תשמור שום סוד הרי יכולת לזהות אותו מכל מרחק. ערפל היה, חשוך מאוד, ולא יכולתי לזהות. מישהו הלך. צעקתי. וראיתי איך רחק. לקריאה: עצור סיסמה! הוא ענה והתלוצץ יריתי באוויר והוא צעק: "שתתפוצץ!" לרגע קט היססתי, ואז בלי עוד בירור ירקתי ת’סיגריה והכנסתי בו כדור. "טוראי שמריהו!" - שוב עינני החוקר "הזהר אתה עומד להסתבך!" עמדתי בעמדה, בחושך, גשם קר דוקר כך חזרתי והסברתי מה היה ואיך לקריאה: עצור סיסמה! הוא ענה והתלוצץ יריתי באוויר והוא צעק: "שתתפוצץ!" לרגע קט היססתי, ואז בלי עוד בירור ירקתי ת’סיגריה והכנסתי בו כדור. טוב, לפני שנה. ואני איני שוכח עלבונות במפעל, שם במפרץ, עבדנו שנינו. רבנו. היה לנו מניע משיחה של בני אדם לא יכולנו ליהנות טרטור המכונות הרעיש שם והפריע מעומק לב צעקתי: "עזוב אותה!, שלי היא!, חדל מבעיות" והוא לזעקה שלי ענה "עזוב שטויות" התמהמהתי קצת כעוס הייתי ונרגז ירקתי ת’ סיגריה, העפתי ת’סכין ועפתי כמו פגז. כך חונכתי להגיב, וכך אני רגיל ולא היה מין דחף לחיים בלתי רגיל. האמת, היה גשום, ערפילי, ומעונן ויריתי בהתאם להוראות כמתוכנן. לקריאה: עצור סיסמה! הוא ענה והתלוצץ יריתי באוויר והוא צעק: "שתתפוצץ!" לרגע קט היססתי, ואז בלי עוד בירור ירקתי ת’סיגריה והכנסתי בו כדור.
© תמרה אמיתי. תרגום, ?
© יגאל אמיתי. ביצוע, 2013