מוזיקאי אחד לא חדל להבהיר לי, שגיטרה פשוטה כבר אינה באופנה. אמר: "אורגן, פסנתר - וכל כלי חשמלי - עולה על צלילי נגינתה הקטנה". והגיטרה עודה מתמידה כחידה בשלל צליליה היפים. ואינה מתביישת בכל אותם ששת מיתריה הכסופים. שמעתי אתמול איש ששר בשדרה, התרברב בקולו הרם, הערב. וכמו מתוך אונס ליוותה הגיטרה את שירו המגונדר והלא מלבב. אך היא הפשוטה ממשיכה גם עתה בשלל צליליה היפים. ואינה מתביישת בכל אותם ששת מיתריה הכסופים. לגיטרה חשמלית אין מתחרה, אחרים ינגנו על שכמותה. אך לי נהיר, שאני והגיטרה לא נפרוש למנוחה שתביא למותה. והגיטרה עודה מתמידה כחידה בשלל צליליה היפים ואינה מתביישת בכל אותם ששת מיתריה הכסופים.
© תמרה אמיתי. תרגום, ?
© דני אמיתי. ביצוע, 2014