למה אחשב לפושע סתמי, עדיף שאחבור לאנטישמים: אמנם החוק לא ממש לצדם, אבל ההמונים רובם ככולם - בעדם. חובה לגזור עונש על האשמים, אך תחילה אברר מי הם השמים. כי אם הם בעצם אנשים הגונים - עוד תוטח בי אשמה, ישר בפנים. אבל צעק "חברי לבקבוק", במכולת, שהשמים הם סתם יהודים, בלי מגן ויכולת. אחיי, הן מזל הוא - אין מה לפחוד, הוקל לי עתה במאוד מאוד. אבל אני מתלבט: פעם הרגשתי כבוד לאלברט איינשטיין, שהערצתי מאוד. "ואברהם לינקולן? - אני שואל את זה: כי אולי הוא יהודי, עם השם הזה"? ונרדפי שלטונו של סטאלין; והגדול מכולם, יקירי - צ׳ארלי צ׳אפלין: וקורבנות הפאשיזם והנאציזם; וקארל מרקס - מייסד המרקסיזם. אך אמר חברי, כשהיינו שתויים, שהם שותים דם תינוקות נוצריים. ובפונדק החברים ׳ת ׳שמים ביישו, ואמרו שהיו הם שצלבו את ישו. רק דם הם רוצים, לא נותנים לחיות, אף הרגו את הפיל בגן-החיות! גנבו מעמנו, שהיה בצרה, את כל היבול מהשנה שעברה. ליד כל הערים והכפרים הדלים בנו בתי קיט, חיים כמו אלים... ואני בעד רצח - רק זה כאן יועיל - אהרוג את השמים, ואת עמי האציל - אציל!
© תמרה אמיתי. תרגום, ?