מהר, הזדרז - נשר חג מעליך! לך אל היער - משכנך באביב! האזן לאדמה הזעה תחתיך! צפה בערפל המכסה את שדותיך טיפות טל משנאה בוערות סביב! השנאה - עצורה בניצן שנעור: השנאה - בסתר שרויה בתוכנו: השנאה - כזיעה נוטפת מעור: ושורפת כאש את מוחנו! הבט בכתמים האדומים שבמים - זה הרוע, שהטיל חיתתו. הזוועה. איך בחרב בחוזק אוחזות הידיים, הייאוש כמו דם מתפרץ עד שמיים, והלב משתתק משנאה! השנאה מכערת פנים מתוקות; השנאה, כגאות, מציפה את חופיה: השנאה הצמאה מצפה להשקות, בדמה העכור את אויביה! השנאה, כמו בשבי לפתה אותנו, אך לא הרוע אותנו משבי יציל. לא השנאה המתועבה, שבנו, כי אם רוח טובה תרגיע אותנו: שנאה אמיתית - תועיל! שתי לך, שנאה, את כוסך במלואה! השנאה מבקשת מוצא לאיבה. אך רק השנאה הנעלה הגאה - חיה בסמיכות לאהבה!
© תמרה אמיתי. תרגום, ?