בחלומי - הכול צהוב, מרגיש איום ורע לי: פתאום שומע קול קרוב: בבוקר יהיה נורמאלי. אך עם שחר - אשליה, שום חדווה שם אין. לכול תועיל כוסית שתייה של וודקה ושל יין!         בפונדקים יש בקבוקים. ושפע שתיינים שם. גן-עדן לשוטים שותים, ואני - כולי כלוא כאן. באפלה, בסירחון נודף עשן של קטורת - כמרים יושבים בביטחון בלי פחד מביקורת. על הר עליתי בחופזה לנשום אוויר צלול קצת: אך על ההר סופה עזה ועץ בלי צל צמח אט. לו היה אליי ניגש מטפס נועז - אז קצת שמחה הייתי חש. אך איש אינו נחפז.         יורד אני אל המישור - חשוך גם שם, אין אל בכלל! לא נראה שום זיק של אור, שום צמח לא גדל כלל. ובדרך הדוחה עליך מגיחה חיה. בסוף הדרך - לכבודך, עומד עמוד-תלייה! קול פרסות סוסים לאים ללא כל דהירה בם. בדרכך שלדים קפואים, ובסופה - רק דם חם. בכנסיות - כמו בפונדקים - שום קודש אין, ולא היה! כולנו זה מכבר שחוקים - רע נורא פה, חבריה! נו תנו לשתות כבר. לא נמאס? החיים כמוות הם. אז תנו לשתות כבר... וחאלס! זה כל הסוד וזה הרז...
© תמרה אמיתי. תרגום, ?