אז מה אם רבת שוב עם אשתך, ואז מה אם מתפוצץ מכאב ראשך: אז מה אם שוב פרצו לתוך ביתך תגיד תודה, שבחיים עודך! אז מה אם שוב כיסתה אותך פריחה: ואז מה אם שוב שתית לשוכרה: אז מה אם כבר סילקוך מביתך תגיד תודה שבחיים עודך!
       
אז מה אם השותף לפוקר מת בינתיים: אז מה אם לא יכולת להירדם ועד הבוקר ער הינך; אז מה אם בפונדק שברו לך שיניים, תגיד תודה שבחיים עודך!        
       
        כן, זה נכון שגורלנו בידינו: כן, זה נכון: בכול אשם רק ה"אני". כל זה נכון, אך רק דבר אחד יחיד עוד מטרידני: למי אגיד תודה, שחי אני?!
       
© תמרה אמיתי. תרגום, ?