רץ כמו שד, קורע שרירים רק הכל פה שורץ מלכודות מכתרים אותי, מכתרים מדהירים אל העמדות מאשוח צווחים הרובים צלפים שם, תופסים את הצל אל השלג קופצים זאבים והופכים לבשר מתגלגל הולך מצוד על זאבים, הולך מצוד על טורפי יער מנוסים ועל גורים צורחים הציידים, כלבים נובחים קללות השלג - דם וכתמי אודם של דגלים מתחילה כבר מכור משחקנו, לא הוגן - כל מפלט נאסר, בדגלים הם חסמו את דרכנו מטווחים על בטוח, ישר כבר דורות זה עובר במחרוזת בילדות, כשהיינו גורים, את האמא מצצנו בחוזק וינקנו: אסור לדגלים לכן מצוד על זאבים, הולך מצוד על טורפי יער מנוסים ועל גורים צורחים הציידים, כלבים נובחים קללות השלג - דם וכתמי אודם של דגלים. תדברו, קרבנות המסורת תענה, המנהיג, תן תשובה! מה אנחנו רצים למלכודת? אחרי הדגלים יש תקווה! לא תהיה עוד תשובה. לעולם לא. עוד מעט גם עורי ימנה הנה, זה שאני מיועד לו כבר חייך והגביה קנה הולך מצוד על זאבים, הולך מצוד על טורפי יער מנוסים ועל גורים צורחים הציידים, נובחים כלבים עד מוט השלג - דם וכתמי אודם של דגלים אז אני מהעדר יצאתי לדגלים, עדיפים החיים רק הרחק מאחורה שמעתי צעקות אנשים נדהמים רץ כמו שד, קורע כוחות והפעם מכל הרובים יריות עלי, יריות אך עם כלום נשארו הצולפים הולך מצוד על זאבים, הולך מצוד על טורפי יער מנוסים ועל גורים צורחים הציידים, כלבים נובחים קללות השלג - דם וכתמי אודם של דגלים
© זורח אנפולסקי. תרגום, 2007