נו, על מה יש לנו לדבר... סתם את מקשקשת את השכל. כבר עדיף - אלך להשתכר עם החבר'ה עראק תשע שקל. 'צל החבר'ה - אחלה דיבורים: מי שורף יותר מהר משכורת יש לחבר'ה רוחב אופקים, מהקיר ועד חנות מכולת. לא חושבים לפני שלדבר, בעיות פותרים בצעקה רק: מי ישיג השקל החסר, מי ירוץ, ילך יביא עוד עראק. את עושה לי פרצופי מטכ"ל. מה אגיד לך להגנתך?.. אין לך עוד מספיק מנות משכל לכי שדרגי את בגרותך.
© זורח אנפולסקי. תרגום, 2007