הנה נעלמה הצמרמורת בידיים, לשמים עכשיו! אל התהום נתלש הפחד, ונעלם לעולם. לתחנה ביניים אין סיבות, הולך מחליק ובעולם אין פסגות שלא ניתן לכבוש. בין השבילים הלא סלולים, אחד שלי, בין מכשולים לא מנוצחים, אחד אחרי! ושמות אלה ששוכבים, שלגים שומרים. בין הדרכים הלא סלולות, אחת שלי. כאן בהילה כחולה של קרח, המדרון כולו יצוק, סוד צעדיו של מישהו גרניט שומר. אני מתבונן בחלומי מעל ראשים, בתמימות מאמין בטוהר השלגים והמילים. כשתעבור תקופה לא קצרה - לא אוכל לשכוח איך הצלחתי היסוסים בתוכי לרצוח, ביום ההוא לחשו המים, הצלחות - תמיד! ויום, איזה יום היה אז? אה כן, רביעי.
© יונתן גפן. תרגום, 1990
© ארקדי דוכין. ביצוע, 1990