...
© שוני טובל. תרגום, ?
© לריסה גרשטיין. ביצוע, 2006