אם גילית יום אחד שחברך הוא סתם אחד לא אוהב, לא שונא - שונה מתנהג משונה. קח אותו להרים גבוהים שם יש חופש אין-סוף טוב שם תשהה לבדו אתו שם תבחן את אופיו. אם לבוא להרים הסכים רק דרך על ההר - נעצר כשירד במורד - רעד התעייף ומרד. דע, איתך על ההר איש זר לא תסמיק כשאותו תרחיק עם כזה להרים לא באים ועליו לא שרים. אם הבחור לא ילל - קילל לא ויתר, לא היסס - טיפס וכשסלע קרס על השביל - את חייך הציל. אם אחריך הלך כמו לקרב על הפיסגה השתכר, שמח אז, כמו שאתה סומך על עצמך סמוך על חברך.
© ?. תרגום, 1990