יש לי גיטרה, הבקיעו הקירות, לעולם לא אראה את החופש - בגלל גורלי האכזר. שספו את גרוני, חיתכו את ורידי רק אל תקרעו את מיתרי הכסף. אתחפר באדמה, אעלם תוך שניה, האם מישהו יתערב לטובת גילי הצעיר? ירקתם לתוך נפשי, בצעתם אותה לשתיים רק אל תקרעו את מיתרי הכסף, את הגיטרה לקחו ואיתה את החופש התעקשתי וצרחתי: נבלות, כלבים, הטביעוני בבוץ, זירקוני למים רק אל תקרעו את מיתרי הכסף, אז מה חבר'ה, לעולם לא אראה ימים זוהרים ולילות ללא ירח? הרעילו את נשמתי, עקרו את רוחי ועכשיו קרעו את מיתרי הכסף.
© ?. תרגום, 1990