אם נדמה כי חבר הפעם, לא חבר לא אויב, כך, סתם. אם כדאי לקבל משוב, הוא גרוע או טוב. קח אותו על ההר אתך, אל תשאירו לבד דקה, כשאליך קשור יעלה, אז תדע מה שווה. אם מייד הוא ילל מקור, צעד אחד ורוצה לחזור. כל דריכה על קָרחון - אסון, אין טיפת ביטחון... דא לך כי איש זר אתך. אל תטיף לו, הוא סתם מכה. הוא נכשל במבחן הרים, כאן עליו לא שרים. אם מעט הוא דיבר ונח, מצוברח וקודר הלך. וכשחבל שלך החליק, הוא גנח, אך החזיק! אם עליך שמר כמו אח, אחריך צמוד הלך. סמוך עליו, כמו על עצמך, הוא אכן חברך.
© ?. תרגום, 2010