אם חבר פתאום מסתבר לא אויב ולא אח, סתם כך אם קשה להחליט, לחשוב אם הוא רע או אם טוב קח אותו אל השביל, תוביל. אל תשאיר לבדו אותו על השביל עם מקל, תרמיל שם תבין מי זה מי. אם האיש בהרים לא מדהים, קילומטר הלך ונח, בעליות נאנק, נחנק, רק מעד וזעק. אז ברור וניכר, הוא זר אל תריב איתו - שלח אותו לא כאלה הולכים בשבילים וכאן עליהם לא שרים. אבל אם לא בכה, לא מחה אם קילל כמו פרחח אבל הלך וכשנפלת מגובה רב הוא סחב על הגב. אם הלך הוא איתך כמו לקרב, על פסגה הוא עמד, מאוהב את חייך תוכל להפקיד בידיו לתמיד
© שמואל זלצר. תרגום, ?
© שמואל זלצר. ביצוע, 2016