מי אמר: הכול עלה בלהבות לעולם ועד? עונת הזריעה לא תשוב עוד לעולם. מי אמר: האדמה נרצחה? היא רק עוצרת את נשימתה. אדמה, אם פורייה עד בלי די, שופעת היא ממימי האוקיינוס, מי אמר: האדמה הוצתה? היא שחורה רק בשל צערה. החפירות חתכו את השרה והפגזים חוררו את עורה באלף חבורות. העצבים החשופים של האדמה מתאנחים מכאבים שאין דומה להם. ארוך, הוא סבלה, ארוכה סבלנותה. מחקו את שם האדמה מרישום הקרקעות של הנכים! מי אמר: האדמה איבדה את קולה? מי אמר: האדמה אינה אלא דממה! אנקותיה החונקות מכריזות בקולי קולות מכל חבורותיה, מתוך כל אנחותיה, האדמה היא נשמתם של האנשים, היא לעולם לא תושמד תחת טלפיהם של הפראים. מי אמר: האדמה נרצחה? היא רק עוצרת את נשימתה.
© אורית קפלן. תרגום, 1990