אל מול תהום לאורך רכס רק פסיעה מן הקצה בסוסי אני מצליף מדרבן וממהר חש מחנק בולע רוח ערפל אני גומע ובהתרגשות צופה שעוד רגע אתדרדר אז תאטו את הקצב מתחנן אל הסוסים אל תקשיבו לשוט הצולף אך הסוסים בהם זכיתי הם כלל לא ממושמעים לא לחיות לא לשיר לא אזכה לסיים אשקה את סוסי לרוויה עוד אספיק לסיים את השורה אשאר עוד שניות על הסף לעמוד אעלם כמו גרגר שהוריקן יחטוף מכף היד לאור בוקר במזחלת יסחבו אותי בדהרה רק תאטו לפחות לקצב של מצעד עוד טיפה רק תאריכו את הדרך אל היעד אז תאטו את הקצב מתחנן אל הסוסים אין שמחות לו לשוט הזועם לא שומעים לי רק מושכים לתהום בלי היסוסים לא אספיק גם לחיות גם שיר לסיים אשקה את סוסי לרוויה עוד אספיק לסיים את השורה אשאר עוד שניות על הסף לעמוד כבר הגענו למפגש עם הבורא אין מאחרים רק מדוע מלכים בקול זועם מזמרים ואולי זה השופר שמילל מייסורים הייתכן לעצור עוד לסוסים זועק אני אז תאטו את הקצב שוב אפנה אל הסוסים רק תפסיקו לדהור מתחנן לא שומעים לי רק מושכים לתהום בלי היסוסים לא לחיות אז לפחות את השיר לסיים אשקה את סוסי לרוויה עוד אספיק לסיים את השורה אשאר עוד שניות על הסף לעמוד
© אלכסנדר בלפר. תרגום, ?
© מיכאל גולדובסקי. ביצוע, 1994