לשלוות החיים חדרה רוח פרצים שוב קופצים מקומות אחרים אמסטרדם וברזיל שוב קרובים מפתים צל ופרי פרדסים לפעמים נמאסים מחפשים אתגרים חדשים אילו שם הדשאים הם יותר ירוקים כמה בית לא חם שוב חסר האתגר חברים ומקומות חדשים אילו כאן הצרות ואי שם התשובות משדות הזרים כמה טוב לפעמים שוב לחזור לפרדס ותמרים וקורץ הכוכב פעם פה פעם שם
© אלכסנדר בלפר. תרגום, ?
© מיכאל גולדובסקי. ביצוע, 1994