היה זה ערב מן הסתם כולם ישבו סביב השולחן אני ישבתי, רק בה הבטתי ואהובה לשעבר הוא לי אמר ושוב חזר כלום לא יוצא לך חבר חבל שבאת מבלי לשיר ובלי לשתות כך סתם ישבתי שם שעות לא השתכרתי ובה הבטתי *** *** *** *** אז אהובה לשעבר עליי איים ושוב חזר שאתחפף הכל זכרתי כשסוף סוף קמתי לעזוב אז היא אמרה אולי: תחשוב! - אז היא אמרה אולי: תחשוב, אני נשארתי אך אהובה לשעבר אותי זכר טינה שמר עד שלפתע בערב קיץ אני הלכתי עם חבר יצאו שמונה מהחצר חשבון עשיתי די מהר היינו שניים ידעתי הסכין אתי חינם לא יקבלו אותי נימוס שכחתי, טורף הפכתי הכל קרה כל כך מהר חבר צעק לי תזהר חבר צעק לי תזהר, אבל איחרתי צרות באות רק בצרורות בכלא יש גם מרפאות ושם שכבתי לא התלוננתי רופא חתך וגם תפר תחזיק חזק בחור אמר תחזיק חזק בחור אמר - אני החזקתי תקופה בין סורגים עברה אך אמונים היא לא שמרה אבל סלחתי כן לה סלחתי עם אהובה לשעבר עוד אפגש אולי מחר את אהובה לשעבר עוד לא שכחתי את אהובה לשעבר אני אפגוש ברחוב או בר לזה חיכיתי זה מכבר לו לא סלחתי
© אלכסנדר בלפר. תרגום, ?
© מיכאל גולדובסקי. ביצוע, 1994