אז מה אם האישה אותי עוזבת אז מה אם התהפכו העניינים אז מה עם שדדו אותי בערב תודה שעוד נשארתי בחיים וזה קורה בחידלון שקעתי וזה קורה הלכו לי החושים וזה קורה עד מוות השתכרתי תודה שעוד נשארתי בחיים
       
לעזאזל מכר טבע במים לעזאזל נזרקתי לכלבים לעזאזל שברו לי שתי שיניים תודה שעוד נשארתי בחיים ועוד אתמול ישנתי על הקרח ועוד עבדו עליי בלי רחמים ועוד על אלונקה פוניתי אמש תודה שעוד נשארתי בחיים
       
        וזה נכון שנטרקה הדלת וזה נכון אני על הפנים וזה נכון... אך שאלה נשאלת למי להודות שעוד נשארתי בחיים
       
© אלכסנדר בלפר. תרגום, ?
© מיכאל גולדובסקי. ביצוע, 1994