...
© אלכסנדר בלפר. תרגום, ?
© מיכאל גולדובסקי. ביצוע, 2018