...
© נתן פרצ'יקוב. תרגום, ?
© מרק אפלזפט. ביצוע, 2010