...
© נתן פרצ'יקוב. תרגום, ?
© נתן פרצ'יקוב. ביצוע, 2013