יום יבוא ואמות - זה מוצק ובטוח כאבן איך אוכל לתמרן שאפול, שיכו בי ברקים? לנופלים יש כבוד, עצרות-זיכרון וגן-עדן; החיים יחכו - המתים למרצנו זקוקים. אשמט לעפר, מדמם ודומם כמו בסרט ותדהר נשמתי על גבי סוס גנוב לשחקים; בחורשות-האלים יש קטיף תפוחים במחתרת, אך גם שם יש שומרים עם רובי-צלפים ארוכים. אך עלתה נשמתי - התחוור לה כי אך נשמה היא וסביב ישימון, עץ-הדעת קמל ונרקב ובלב השממה ניצבים שערי השמים והמון מיוסר - רבבות - מחכה על ברכיו. והסוס הגנוב השתחרר - נשמתי לו לטורח! אם טעה בדרכו - לא אדע, הן עיניו מכוסות; השוער הזקן מנסה את השער לפתוח, אך ללא הצלחה - וסופו שיפסיק לנסות. הזקן מפורסם - הפסים בבגדיו אות וסמל: זה יוסף הצדיק! הוא - קדוש ואני - מעונה! העצים עמוסים - הבשלות בפירות מכרסמת, אך עומד כאן שומר עם כדור הרגעה בקנה. ושתק ההמון והמתין - שעת הדין משוערת; ועבר לכריעה - הברכיים דורשות הפוגה; הנחות לחוטאים! קבלת-הפנים מפוארת! שב הכל על כנו - כאן אחוז אף האל בתוגה. השוער הזקן הסתובב ורטן בלי מנוח, כמו פקח ממורמר והזמינו פורץ מדופלם; וניסרו והכו ושברו - והצליחו לפתוח ונהר ההמון אל השער וכלו כולם. מה כולנו רוצים? אך לסעוד את נפשנו לשובע. כל חפצי - חברים ואישה, שתיפול על קברי. ואני עבורם אשנורר תפוחים מלוא הכובע. אך עומדים כאן שומרים ויורים בצרורות לעברי. בין נרות-זיכרון, בשחורים, בין זרים אבודה את. אך אני כבר דוהר חזרה, כבר יוצא לחופשי; כבר כיסיי מלאים תפוחים מענפי עץ-הדעת, כבר נורה הכדור, כבר שרק וחדר אל ראשי.         ועזבה נשמתי, בטריקה, את מתחם גן-העדן; שד אחז בסוסי ונותרו המרומים לנפשם. על עברי פי-תהום אמצאך בוכייה ורועדת, תפוחים בידיי - הן חיכית לשובי אף משם.
© נתן פרצ'יקוב. תרגום, 2014
© מרק אפלזפט. ביצוע, 2014
© נתן פרצ'יקוב. ביצוע, 2014