תם חלקי בעסקה - אין ספק כי עסקה לתפארת! הסתלקתי עירום, לא לקחתי דבר מדבריי; לא מתוך מרדנות - זה הזמן: הספינה מתערערת. מן התכלת אבחר לי עסקה חדשה, באקראי. חכמה גם בנסתר ניתן למצוא, אך יש אמת ודאי על פני השטח. אין בעירו נביא, אין בארצו, ובניכר אין נביאים לבטח.                 הסתלקתי כליל, אך עדיין נפשי מבודרת: איש מלבד חבריי על חלקי בעסקה לא חגג; הרצפה חלקה - נעליי מתמרקות מהדרך, ואני מטפס לחדרון השירות על הגג. אין גם נביא אחד, גם לא חצי היו וכלו, עפו לשמיים; אין בעירי נביא, אין בארצי, ובניכר אין נביאים בינתיים. ולמטה אומרים: "אם הלך, הן הדלת נפתחת! טוב שכך, הוא היה רוב הזמן רק למעמסה!" בפינה אפלה צלמיות של קדושים, בין הטחב; אין עוד פנאי - בחצר מכינים את סוסי-המשא. נגלו פנים, ובלשון צחה אמרו לי בנימה מרפת-ידיים: "אין בעירך ואין בארצך ובניכר אין נביאים עדיין." כבר אני באוכף, כבר אני וסוסי - חץ שלוח, אך רגליו רועדות, והרסן אכול-בהלה; תם חלקי בעסקה, נמחקו עקבותיי עם הרוח, שם, מעבר לרכס, עסקה חדשה מתחילה. סוסי דוהר - הלילה ממריצו, ומלחש העשב בכל צעד: "אין בעירו נביא, אין בארצו, ובניכר - אין, למרבה הצער!"
© נתן פרצ'יקוב. תרגום, 2015
© נתן פרצ'יקוב. ביצוע, 2017