הצרה הומה סביבה עלי שלג עצובה מתבקע פתאום הקרח נשמתה פרחה צללה כמו אבן שן הצרה עמקה מים נאחזה בשוניות מאותו היום מאותו יום הצרה מבקשת מטרה כל היום שמועות ורכילויות פורחות כך סתם היא לא מתה זאת צפה רק עץ הצפצפה שנותר מעט נבוך התחיל בברוש כי ראה איך שצפה עץ הצפצפה מי ילחש לה את הרז מי לאהובה רמז מי מהם הסגיר פטפט מי טפטף הסוד ומפני שהוא אהב הוא חיפש אותה עכשיו ואיתו כך יד ביד הצרה תצעד מצאה שם אהובה עלי שלג עצובה לאוכף נשא אותה ודהר קלות הצרה בה התכנסה אהובך מיד ייסע נותרה היא כה בדד עם צרה לעד
© ליאור ייני. תרגום, 1990
© ליאור ייני. ביצוע, 1990