כולי באור נתון לעיני כולם מתחיל את הברגים וכל הפרוצדורה ליד המיקרופון, קפוא ומגושם עומד כמו לפני אשנב הירי אותי לא מחבב המיקרופון קולי מאוס ללא וויכוח אם אשקר או אזייף בטון את השקרים יגביר כאן על בטוח בצלעותי מכים אורות הרמפה מן הצדדים אורות מסנוורים פה צולפים עלי באש הזרקורים שרב פרוג'קטורים היום הוא מיוחד אני צרוד אבל לא מסתכן לשנות את הרגיסטר הרי אם אני בנפש מפותל המיקרופון לא יתיר כאן את הבלונטר השד הוא מחודד וחד מחוד והשמיעה שלו היא אבסולוטית שומע הוא זיוף קוצו של יוד ומצפצף בעליונות סוליסטית בצלעותי מכים אורות הרמפה מן הצדדים אורות מסנוורים פה צולפים עלי באש הזרקורים שרב פרוג'קטורים צוואר גמיש למיקרופון המג ראש הנחש לוחש את צו המוות ואם אני אשתוק אותי יכיש מייד ואז אשיר עד שיגעון אשיר עד מוות על גנועל תעז לזוז את לשונך אראה שיני הרעל אתה נחש אני פקיר עיזוז בלושן מכשף אותך בליעיל בצלעותי מכים אורות הרמפה מן הצדדים אורות מסנוורים פה צולפים עלי באש הזרקורים שרב פרוג'קטורים הוא זללן תעב כמו גוזל חוטף הצלילים מפי כאילו טרף במצח יח כדור עופרת מעוגל אותי כאן משגע ללא הרף למיקרופון אכרות כאן את הראש לי מה הוא מינן החשיבות לו כמו נר ליד פני איני קדוש אבל למרות הכל אני זקוק לו בצלעותי מכים אורות הרמפה מן הצדדים אורות מסנוורים פה צולפים עלי באש הזרקורים שרב פרוג'קטורים בצלעותי מכים אורות הרמפה מן הצדדים אורות מסנוורים פה צולפים עלי באש הזרקורים שרב פרוג'קטורים כולי באור נתון לעיני כולם מתחיל את הברגים וכל הפרוצדורה ליד המיקרופון, קפוא ומגושם עומד כמו לפני אשנב הירי בצלעותי מכים אורות הרמפה מן הצדדים אורות מסנוורים פה צולפים עלי באש הזרקורים שרב פרוג'קטורים
© ליאור ייני. תרגום, 1990
© ליאור ייני. ביצוע, 1990