מי אמר נשרפה היא כולה? עקרה היא פשע בה הנגע מי אמר ששווקה אומללה - לא היא רק השתתקה פה לרגע אין ליטול מאם חי עם ההוא לרוקן את הים אי אפשר מי יאמין האדמה כאן חרכו - לא היא השחירה פשוט מרוב צער עצבי אדמה כה נועזים סבל על הם נורשים מכירים הם כמו פצעים הם בורות הפגזים חפירות חתכים שבגוף הן היא תסבול את הכל תתגבר אדמה ידידי לא נכה היא מי אמר היא לא שרה יותר מי אמר שלעד נשתתקה היא את אנחות הכלבים היא תחריש ותשקיט כל מכאוב וכל פגע האדמה היא נפשנו ומי האיש נשמתה כך ירמוס כמו נגע מי אמר ששווקה האדמה? - לא היא רק נשתתקה פה לרגע
© ליאור ייני. תרגום, 1990
© ליאור ייני. ביצוע, 1990