סיוט שלהבות רודות צרוד כולי קודח המתנה קצת, המתנה קצת בבוקר נתפכח ובבוקר אין שמחה אין כל חילופין כך סתם מעשן על בטן שטוחה או ששותה אחרי הגילופין איך ראז דה אישו ראז דה אישו מנוגו מנוגו ראז... איך ראז דה אישו ראז דה אישו מנוגו מנוגו ראז... מבקבוק גרוני אשטוף במסבאות וברים גן עדן מוקיוני החוף אך לי כמו כלוב קורא לי בלין צחנת קטורת כנסייה שלא פתרה מאום כאוס הכנסייה כבר לא מה שהיה מה שצריך זה לא זה כזממי עולה בהר דבר שלא יקרה לי ולהר הלא נשבר למטה דובדבן ולו לפחות קצת דשא ירוק תענוג היה זה אך לו לפחות משהו מתוק שם אין שום כלום זה לא זה איך ראז דה אישו ראז דה אישו מנוגו מנוגו ראז... איך ראז דה אישו ראז דה אישו מנוגו מנוגו ראז... ככה מהלך במורד נהר בלב קורא כן דופק שדה חרציות צהוב פרוש עד קצה האופק בצד דרכים סבך יערות בם מכשפות תשכונה ובקצה דרכים גרדום הגרזנים נכונו אין סוסים שם מרקדים באחדות וקצב בלי כל חשק בדרכים כלום, שם יש רק עצב לא קדושה ולא תפילה שום דבר של שמייה לא חבריה מצילה זה לא זה חבריה איך ראז דה אישו ראז דה אישו מנוגו מנוגו ראז... איך ראז דה אישו ראז דה אישו מנוגו מנוגו ראז...
© ליאור ייני. תרגום, 1990
© ליאור ייני. ביצוע, 1990