חסיד יש למוחמד גם לישו גם לאללה, וגם כופר לא מאמין כלל בעזאזל ובעיתים. טובה היא דת ההודים שכלל חשוב היה לה, שווקים חיים בלי קונצים אך אף פעם לא מתים. אתה את נשמתך תחזיר ותיוולד אדם, אך אם חיית כמו חזיר תיוולד חזיר ורדרד ותם. בך יביטו בחומרה תחוש תחושת אשם, זה לא נורא כי תיוולד תקיף, טוב ונועז. ואם את אויבך ראית מת וודאי סימן שבפעם הבאה תחיה כמו רות וכמו בועז. אתה את נשמתך תחזיר ותיוולד אדם, אך אם חיית כמו חזיר תיוולד חזיר ורדרד ותם.
               
אם אתה שמש פשוט אז תיוולד פרופסור, ואחר כך תגדל תצמח ועוד תהיה לשר. ואם סתום כמו בול עץ, אז פעם הבאה תהיה פה. גם תחיה אלפי שנים וגם תמות ישר. אתה את נשמתך תחזיר ותיוולד אדם, אך אם חיית כמו חזיר תיוולד חזיר ורדרד ותם. אז מי הוא מה ומה הוא מי? הן זה כתוב ממעל. זו שאלה גנטית זה מבנה של כרומוזום. אולי חתול עלוב היה אדם רשע בליעיל, ובן אדם נחמד היה מקודם כלב צאן. כי זוהי חוויה רגשית, לשוט בכל הפלנים. זו דת נוחה ואנושית של הודים עם טורבנים.
© ליאור ייני. תרגום, 1990
© ליאור ייני. ביצוע, 1990