בערב צמתי רבותי אותה אכלתי בעיני כמו ילד פתי, כמו ילד פתי אך זה שהיה לה לפני אמר לי תסתלק ודי אמר תעוף לי מעיני תזוז יא פתי זה שהיה לה לפני קילל והתחצף אלי כל כך פתטי, כל כך פתטי אבל כשקמתי קצת רוגז אמרה לי אל נא תיחפז אמרה לי למה תיחפז מוקדם יא פתי זה שהיה לה לפני הוא לא שכח מראה פני הו איזה פחד, הו איזה פחד ברחוב הלכתי עם חבר מולי ניצבו כמו גדר עמדו בשקט כמו גדר שמונה ביחד סכין ביד בלי פטפוטים לא בקלות תיקחו אותי שרצים היכונו, שרצים היכונו מיד בחרתי להמר ראשון זינקתי כמו נמר ראשון הלמתי כמו נמר טוב ונכון הוא זה שהיה לה לפני ברנש קשוח למדי הוא לא סימפטי, הוא לא סימפטי שמונה זינקו כמו מטאור וחברי צעק אחור וחברי צעק אחור אך לא הספקתי מסך ירד התוצאה היא בית הסוהר מרפאה לשם נזרקתי, לשם נזרקתי רופא חותך אותי תופר כמו תשבץ חזק חבר הוא לי אומר חזק חבר אז התחזקתי חלף הזמן פרידה ערכה אותי בינתיים שכחה אך לא סלחתי, אך לא סלחתי אם לא סלחתי כבר מראש כשאת זה שהיה לפני אפגוש כשאת זה שהיה לפני אפגוש אותו כיסחתי        
© ליאור ייני. תרגום, 1990
© ליאור ייני. ביצוע, 1990