מה היום השתנה? יום ככל הימים השמיים כחולים גם עכשיו אותו יער, אוויר, אותם מים זורמים אלא שהוא לא שב מהקרב וכבר אין לי מושג מי צדק, כאשר התווכחנו בלהט כה רב ורק עכשיו הוא לפתע חסר כאשר הוא לא שב מהקרב הוא שתק ללא פשר, לשיר לא ידע בלי הקשר הוא דיבר וחשב לא נתן לי לישון, קם עם צאת החמה ואתמול הוא לא שב מהקרב ועכשיו ריק - עובדה ידועה וברורה רק הבנתי - היינו יחדיו בשבילי - כמו הרוח כיבתה המדורה כאשר הוא לא שב מהקרב וכעת השתחרר מהשבי אביב מהרגל לו קראתי לשווא "אחי, יש’ך אש?" - ושקט מכאיב, כי אתמול הוא לא שב מהקרב. מתינו איתנו יהיו לעולם נופלינו עומדים על משמר. משתקפים השמים ביער, כּבְיָם, והיער בתכלת מואר.        
© מילה קידר. תרגום, 2009