כאן לא העיר, התמונה כאן שונה מפולת אחת אחרי השניה הרוח נושבת, שוצפת והומה ואפשר לקצר במסלול אחר אך אנו נבחר בקשה ביותר שמסוכן יותר ממלחמה זה שכאן לא היה מעודו הוא לא הגשים את יעודו גם אם כל חייו רצופי הצלחות למטה לעולם לא תפגוש כמה שלא תחפש ותדרוש אף לא עשירית מאלה המראות אין שיר קינה, לא תהיה אשכבה ולא דומה למצבה האבן שהעניקה לך מנוחה כאש תמיד בוערת באור אפופת שלגים וכפור הפסגה אשר לעולם לא תהיה שלך יגידו אשר יגידו כולם אך אף אחד לא מת לחינם מוטב כך על פני סמים ומחלות יהיו אחרים, יוותרו על הכל למען עמל וסיכון גדול ילכו במסלול שבו לא זכית לצעוד קיר אנכי ניצב למולך כאן אל תסמוך על מזלך בהרים אל תבטח לא בקרח ולא בסלעים בטח רק בכוח זרועך בוו הפלדה וביד חברך ושא תפילה לשלום החבלים הנה, כבר קרובים, לא נפנה לאחור, רעד בגוף - ולא מהקור, הלב מנסה לרחף והולם כמטורף העולם על כף יד, מחסיר פעימה, אך יש בך גם קנאה עמומה, בזה שהפסגה עודה לפניו.
© מילה קידר. תרגום, ?