...
© מרק אפלזפט. תרגום, ?
© מרק אפלזפט. ביצוע, ?

http://rjews.net/jsc/author_me.htm