מי אמר: "העולם במדורה! אדמה לא תניב יותר זרע"? מי אמר: "אדמה כבר גמורה"? לא, היא רק בינתיים נטמרת. אימהות עוד אימא ורוחה! אל תיקח, אל תחתוך את הנצר! מי אמר: "אדמה חרוכה"? לא - פניה השחירו מעצב. מחפורות כפצעים אדומים, פיצוצים זוהרים כעיניים, עצביה כמעט ערומים כבר הכירו בסבל שמיים. היא תסבול את הכול, היא תפשיר. אל תכתוב לה "נכה" על המצח. מי אמר: "אדמה לא תשיר. היא השתיקה את פיה לנצח"? שתיקתה - צעקה משוגעת... היא תחיה. היא תרים ת'כנפיים. אדמה - נשמתנו לעד. לא תרמוס אותה במגפיים. "מי אמר: "אדמה כבר גמורה"? לא, היא רק בינתיים נטמרת
© מרק אפלזפט. תרגום, 2013
© מרק אפלזפט. ביצוע, 2013