אני מדליק נרות לך בכל ערב ובעשן דמותך עולה באוב ולא מוכן לשמוע שהזמן - רופא הוא ושכל הדברים עוברים יחד אתו. כעת לא אאבד קללת שלווה זו, הרי את כל מה שהכילה נשמתי בלי-דעת היא למזוודה הכניסה ועם כולם היא טסה מאיתי. אני מדליק נרות לך בכל ערב ובעשן דמותך עולה באוב ולא מוכן לשמוע שהזמן - רופא הוא ושכל הדברים עוברים יחד אתו. נפשי כעת מלאה מדבר ויובש אל תנסו למצוא שם כלום עתה; שברי שירים שם, חלודה ועובש את כל היתר היא לקחה אתה. אני מדליק נרות לך בכל ערב ובעשן דמותך עולה באוב ולא מוכן לשמוע שהזמן - רופא הוא ושכל הדברים עוברים יחד אתו. בנשמתי רק מטרות בלי דרך חפרו בה ומצאו אולי מעט חצאי-ביטוי, רבעים של דיאלוגים וכל השאר - בפריס, צרפת. אני מדליק נרות לך בכל ערב ובעשן דמותך עולה באוב ולא מוכן לשמוע שהזמן - רופא הוא ושכל הדברים עוברים יחד אתו.  
© דנה רבקין. תרגום, 2007