ענפי אורנים כאן נעים ברעדה ציוץ ציפורים נמלא צער ביתך מסוגר, אין יוצא ואין בא כי פראי ומכושף הוא היער גם אם כל עץ של פרי יתייבש ככביסה וכגשם עלים יפלו מטה אביאך לארמון - לכבודך בכניסה כינורות יזמרו סרנדה ביתך שהיה למלכודת קסמים מתבל וממני נסתר הוא את לא תאמיני, אך כן, קיימים מקומות שמיער נפלאו גם אם טל על עלים לא יופיע יותר אם ירח ירגז על שמים אביאך לטירה של הדר ופאר עם מרפסת צופה אלי מים אמרי לי מתי ובאיזו שעה אלי את תצאי, מפוחדת אני אותך על כפי אז אשא למקום בו איש לא ימצאנו לחטפך גם אוכל אם כזו תבקשי לא לשווא חורפי כבר פיזרתי התסכימי לאוהל לחיות בו איתי אם טירה או ארמון לא מצאתי?
© דנה רבקין. תרגום, 2007