מדחף חד לבטן! לא הותיר לדולפין שום סיכוי ירי בעורף זה אף פעם לא צפוי. אזלה התחמושת - בסוללה, בסוללה. אז מגביר את הקצב בפניה החדה! קרוע! המפרש קרוע! אז מכה על החטא בלי לנוע! גם בפטרולים לא תתקל באויב. וזה עוד לא חולי, אם כל הגוף כואב. הצירים שבדלת לחלק חורקים לחלק שרים: מי אתם ? אלה, הלא רצויים! קרוע! המפרש קרוע! מכה על החטא בלי לנוע! עריכות הימים - לשרים מתוך השינה! בתחתית הימים שישכב העולם בדממה, היבשות גם שישרפו באש, רק שאותי זה לא מרגש! קרוע! המפרש קרוע! מכה על החטא בלי לנוע!
© בועז אוסניס. תרגום, 2017
© בועז אוסניס. ביצוע, 2017