איך קרה שהכול התהפך לי פתאום? לכעורה אין שינוי מסביבנו השמים כחולים, נוף רגיל בחלון, רק שהוא לא חזר לבסיסינו. ועכשיו לעולם לא אדע מי צדק, בוויכוח חריף שביננו. ובכך שחסר לי מבחין רק עכשיו, כשלא שב מין הקרב לבסיסנו הוא שתק בלי סיבה, הוא זייף בשירה הוא תמיד התפלסף על חיינו. לא נתן לי לישון, קם עם אור הזריחה, ואתמול כבר לא שב לבסיסינו. זה שריק לי עכשיו, לא על כך אני שח, שמתי לב שאני, זה רק שנינו. ועכשיו? כאילו רוח חנקה מדורה כשלא שב מין הקרב לבסיסינו למרחב מתפרץ האביב הנפלא, וכולו משתלט את ליבנו זרוק סיגריה, אחי - בקשה בלי תשובה, כי אתמול כבר לא שב לבסיסינו. הנופלים בקרבות הם אלינו שומרים הנספים מגנים על הבית משתקפים השמיים במים כחולים ועומדים בדממה עצי זית פעם באוהל קטן, במדבר הלוהט הפז"ם התקדם רק לשנינו ועכשיו הוא כולו בשבילי, רק נדמה זה אני שלא שב לבסיסינו
© בועז אוסניס. תרגום, 2016
© בועז אוסניס. ביצוע, 2016