שעה בלבד ירעישו תותחים שעה בלבד יוכלו רגלים לשבת שעה בלבד נותרה עד שעת השיא: אחד ישא עיטור, והאחר - עופרת. איננו ממלאים תילי דפים ורק נישא תפילה לארטילריסטים. אנו שונים - אנשי פלוגות עונשין ולא כותבים "ראונו קומוניסטים". לפני הקרב - כוס וודקה, זה נחמד, אנחנו כבר שתינו את שלנו לכן אין אנו צועקים "הידד" כאלם משחקים במוות אנו. פלוגות עונשין, סופן תמיד זהה הלום ודקור, בגרמנים הדוף, אם לא תחטוף עופרת בחזה - על אומץ אות על החזה תחטוף. ותקע כידון ואף ביד הלום, כך זה יותר שקט וגם בטוח, ואם רק חי תהיה בסוף היום - תוכל לחגוג, עלוב, וגם לנוח. חושב אוייב - נחלשנו עד מאד מאחורי גבו ארצי נשרפת, כרתו את העצים לארונות - פלוגות עונשין יוצאות אל המתקפת. חולף הזמן, קרבה כבר שעת השין, התותחנים - הפגיזו בשרשרת! שעה בלבד נותרה לשעת השיא: אחד ישא עיטור, הרב ישאו עופרת.
© מירון גורדון. תרגום, 1976
© מרק אפלזפט. ביצוע, 2015