איני אוהב שום תוצאה פאטאלית, לכן על כך אינני מזמר, איני אוהב אותה עונה כשרע לי, או כשאני שותה ולא גומר. איני אוהב כשציניות בולטת וכשמתלהבים יותר מדי, כשזר קורא את מכתבי ברטט, בהציצו מעבר לכתפי. איני אוהב כשעושים רק חלק, או כשפתאום את השיחה קוטעים, או כשיורים בגב כדור עופרת, איני אוהב גם ירי מלפנים. איני אוהב כשנשמתי חוששת, חורה לי כשללא סיבה מכים, איני אוהב חיטוט בתוך הנפש, ובודאי כשלתוכה יורקים. את הרכילות אשנא לצורותיה, את הפקפוק ואת כבוד השווא, כשמלטפים אל מול כיוון השער, או כשברזל חורט עלי שמשה! איני אוהב התלהבות של שובע, מוטב ויתקלקל המעצור, מונח "כבוד" נוטים אנו לשכוח, ומכבדים פגיעה מתוך מסתור. וכשאראה כנף שבורה ברשע אינני מרחם, ולא לשוא אשנא גם אלימות גם חוסר ישע, ולא אבכה על ישו שנצלב! איני אוהב זירות דחוסות ודוחק, בהן פורטים מליון לפרוטותיו, גם אם תמורות גדולות נראות באופק - את זאת אני אף פעם לא אוהב.
© מירון גורדון. תרגום, ?